Betala kvarskatt 12 november 2019

I år är den 12 november viktig både för privatpersoner och företag. Nytt för året är att de har gemensam sista betalningsdag för kvarskatten. Skatteverket informerar att 1,8 miljoner personer och företag ska betala 31 miljarder kronor senast denna dag. Om du ska betala in och i så fall hur mycket framgår av ditt slutskattebesked. Kan betalas via bankgiro eller Swish.

För ett antal personer har slutskattebeskedet kommit under september/oktober och då gäller senare inbetalningsdatum. Dessutom kommer några att få slutskattebesked i december och då görs inbetalningen nästa år.

Skatteförslag i budgetpropositionen

När det gäller förslag som berör privatpersoners beskattning är det främst dessa tre punkter som diskuteras:

Nya skatteförslag i höstens budget 2019
  • Värnskatten slopas från 1 januari 2020. Det betyder att 5 % statlig skatt försvinner för inkomster över 2a brytpunkten (för 2019 är nivån 703.000 kr för löntagare som inte fyllt 65 år). Beslut senare i år.
  • Skatten sänks för pensionärer över 65 år genom ett förhöjt grundavdrag för inkomster 210.000 kr – 1.400.000 kr. Föreslås gälla från 1 januari 2020. Beslut senare i år.
  • Uppskovstaket kan bli 3 mkr från 1 juli 2020. Idag gäller tillfälliga regler som innebär att det inte finns något uppskovstak under perioden 160621-200630. Tidigare låg taket vid 1,45 mkr. Proposition under 2020.

Skatteåterbäringen är på väg

Skatteverket meddelar att det är över 2 miljoner personer som får tillbaks skattepengar redan i april. Förra året var det ca 900.000 personer. Det är över 13 mdr kronor som betalas ut i dagarna.


För dig som godkände deklarationen senast den 2 april, och som inte gjorde någon ändring eller tillägg, kommer skattepengarna in på ditt bankkonto 9-12 april 2019.

Snart kan du deklarera


Hänger du på låset och lämnar deklarationen bland de första? Tisdag morgon, den 19 mars, kl 7.00 öppnar deklarationen. Om du godkänner deklarationen senast 2 april och inte gör några ändringar eller tillägg kan du få tillbaka skattepengar mellan den 9 och 12 april 2019.

Framtidsfullmakt ur olika perspektiv

Är du intresserad av att lära dig mer om framtidsfullmakten i teorin och praktiken? Då är du välkommen till en fullspäckad dag, den 2 april 2019 (FULLBOKAT) eller 4 april 2019 (FULLBOKAT), med information från juristen, banken, mäklaren, värderingskvinnan och skatteexperten. OBSERVERA: Intresset har varit enormt stort. Ett fåtal platser kan finnas kvar till ytterligare en extra föreläsning med enbart juristen den 5 april. Se nedan – där även anmälan sker.

Datum inför deklaration 2019

I år blir det möjligt att få skatteåterbäringen tidigt även om man inte har digital brevlåda. Det är många datum att ta hänsyn till – en komplettering med ytterligare datum har gjorts:

28 februari Registrera digital brevlåda (Minmyndighetspost, Kivra m fl) för att få deklarationen digitalt och tidigt. För att få tillbaks pengar tidigt krävs digital brevlåda och att bankkonto är registrerat hos Skatteverket.

7 – 13 mars Deklarationen kommer i din digitala brevlåda.

15 mars – 15 april Deklarationen skickas ut på papper för dem som inte avbeställt pappersutskicket.

19 mars Deklarationen tillgänglig i Skatteverkets e-tjänst för alla (oavsett digital brevlåda eller ej). Med e-legitimation kan man deklarera på nätet från denna dag.

2 april Godkänn deklarationen utan tillägg eller ändringar och få skatteåterbäring redan 9 – 12 april.

12 april Slutskattebesked kommer till dem som godkänt deklarationen senast den 2 april (utan tillägg eller ändringar).

2 maj Inlämning av deklarationen, digitalt eller papper. För privatpersoner och företagare som lämnar på papper blir det möjligt att få skatteåterbäring redan 4 – 7 juni. Tänk på att Skatteverket numera inte har egna brevlådor som pappersblanketten kan lämnas i – var ute i god tid. Eller lämna digitalt!

3 maj Kvarskatt? Gör egen inbetalning av skatt om du vill undvika att betala kostnadsränta.

7 juni Slutskattebesked och utbetalning till alla dem som godkänt deklarationen senast 2 maj.

9 augusti Slutskattebesked och utbetalning till dem som godkänt deklarationen efter 2 maj (ofta p g a anstånd). Om du ska betala in skatt gäller 12 november.

6 december Sista omgången med slutskattebesked skickas ut för inkomståret 2018. Återbetalning av skatt sker 6 december. Betalning av kvarskatt senast 12 mars 2020.

Basbelopp för 2019

Följande basbelopp är fastställda och gäller för 2019:

  • Prisbasbeloppet 46.500 kr (45.500 kr för 2018)
  • Förhöjda prisbasbeloppet 47.400 kr (46.500 kr för 2018)
  • Inkomstbasbeloppet 64.400 kr (62.500 kr för 2018)