Basbelopp för 2019

Följande basbelopp är fastställda och gäller för 2019:

  • Prisbasbeloppet 46.500 kr (45.500 kr för 2018)
  • Förhöjda prisbasbeloppet 47.400 kr (46.500 kr för 2018)
  • Inkomstbasbeloppet 64.400 kr (62.500 kr för 2018)

 

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.