Basbeloppen för 2017

Basbeloppen för 2017 har nu fastställts av regeringen:

Prisbasbeloppet blir 44.800 kr (2016: 44.300 kr).
Förhöjda prisbasbeloppet blir 45.700 kr (2016: 45.200 kr).
Inkomstbasbeloppet blir 61.500 kr (2016: 59.300 kr).

Förändrat KPI ger ett justerat prisbasbelopp. Prisbasbeloppen påverkar deklarationspliktsgränsen, grundavdraget, sjukpenningnivå, bilförmånsvärde mm.

Förändrat inkomstindex ger ett justerat inkomstbasbelopp och påverkar bland annat pensionsavgiften och gränsbelopp för fåmansföretag.

 

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.