Beslut om ändrade uppskovsregler vid försäljning av privatbostad

 

Regeringen har beslutat om att reglerna för uppskovrod-stuga ändras vid försäljning av privatbostad. Avsikten är att få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden:
– Uppskovstaket försvinner under en 4-årsperiod. Gäller försäljningar genomförda 21 juni 2016 – 30 juni 2020.
– Kvotregeln återinförs. Det innebär att vid köp av billigare ersättningsbostad kan uppskov alltid ges på någon del av vinsten. Gäller försäljningar genomförda 21 juni 2016 och tillsvidare.
Ändringarna gäller från 1 januari 2017.
Läs mer här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-regler-for-uppskov-med-kapitalvinst-vid_H401SkU11

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.