Höjd skatt på investeringssparkonto och kapitalförsäkring för 2018

Statslåneräntan (SLR) per 30 november 2017 har fastställd till 0,49%. SLR bestämmer bl a nivån på schablonintäkten för investeringssparkonto och skatteunderlaget för kapitalförsäkring. För investeringssparkonto och kapitalförsäkring innebär det att den löpande beskattningen ökar för inkomståret 2018. För inkomståret 2017 är SLR 0,27%.

Samtidigt har beslut fattats om att höja beskattningen på båda sparformerna genom att räkna upp SLR med 1,00 procentenhet, istället för som tidigare 0,75 procentenheter.

Under 2016-2018 ser det ut så här:
2018: 0,49% + 1,00 = 1,49%
2017: 0,27 % + 0,75 = 1,02%. *)Räknas upp till 1,25%.
2016: 0,65% + 0,75 = 1,40%
*)Beslut om ett golv för SLR , inkl uppräkning, på 1,25 infördes från 1 januari 2016.

Beslut om höjd beskattning på investeringssparkonto och kapitalförsäkring  träder i kraft 1 januari 2018.

Inför årsskiftet 2017/2018

Om du sålt aktier, aktiefonder eller liknande under 2017 är det dags att beräkna om affärerna gav vinst eller förlust. Om du gjort en förlust och dessutom har en orealiserad vinst av samma typ av värdepapper kan du skv-k4göra en kvittningsaffär, d v s sälja vinstaktierna och kvitta mot förlusten.
Kvittning av vinster och förluster kan göras för både onoterade och marknadsnoterade aktier, aktiefonder eller liknande tillgångar.

Om du egentligen vill behålla vinstaktierna kan du göra en vändningsaffär, d v s köpa tillbaks aktierna när försäljningen är helt klar. Var noga med att försäljningen är helt klar innan återköpet sker. Din rådgivare kan ge dig mer information.

Allt ovan gäller för delägarrätter såsom aktier, fonder, aktieindexobligationer mm som kapitalbeskattas. Det gäller inte motsvarande tillgångar som ligger inom investeringssparkonto eller kapitalförsäkring eftersom det där sker en löpande beskattning istället.

Nya taxeringsvärden för småhus

Förslag till nya taxeringsvärden är på väg från Skatteverket. Det gäller ägare till 2,4 miljoner småhus. Som underlag används försäljningspriserna från 2014 till 2016. Det nya taxeringsvärdet ska motsvara 75% av den genomsnittliga prisnivån för jämförbara fastigheter i närområdet. Om du har en digital brevlåda finns mer information där – annars läs mer här. 

Deklarerat på pappersblankett?

Skatteverkets pressmeddelande

2017-08-10

5,6 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti

Skatteåterbäringen för dem som deklarerat på papper börjar nu betalas ut. Det är 614 099 personer som delar på 5,6 miljarder kronor den här omgången.
Samtidigt får nära 1,6 miljoner personer besked om att betala kvarskatt, totalt 14,1 miljarder kronor.

Mer info:  https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2017/2017/56miljarderiskatteaterbaringbetalasutiaugusti.5.515a6be615c637b9aa41011f.html

Skatteåterbäring till påsk

Skatteverket meddelar att det kommer bli möjligt att få tillbaka skattepengar redan till påsk. Det förutsätter att man har öppnat en digital brevlåda för myndighetspost senast den 1 mars 2017.

Deklarationen skickas ut till dem som har digital brevlåda redan den 8 mars. För att få tillbaks skattepengar tidigare måste deklarationen registreras senast den 29 mars. Om inga ändringar görs kan utbetalning ske till påsk, tidigast 5 april. Det förutsätter att deklarationen har godkänts utan några ändringar och att den signerats med e-legitimation.

Förutsättningen är att inga tillägg eller ändringar gjorts i deklarationen. Den som sålt aktier, bostad eller är företagare får vänta till midsommar om de deklarerar digitalt.