Basbelopp för 2019

Följande basbelopp är fastställda och gäller för 2019:

  • Prisbasbeloppet 46.500 kr (45.500 kr för 2018)
  • Förhöjda prisbasbeloppet 47.400 kr (46.500 kr för 2018)
  • Inkomstbasbeloppet 64.400 kr (62.500 kr för 2018)

 

Public Service-avgift

Från 1 januari 2019 kommer radio- och TV-avgiften att ersättas med en Public Service-avgift som dras direkt via skatten.

Om du är bosatt i Sverige och fyllt 18 år ska avgiften betalas, även om du inte har någon TV eller radio.

Du betalar 1% av den beskattningsbara inkomsten, dock max 1.300 kr per år. Avgiften är relaterad till inkomstbasbeloppet för 2019 och kan ändras varje år. Inkomstbasbeloppet för 2019 är inte fastställt ännu så 1.300 kr kan ev justeras. Deklareras första gången våren 2020.

Rekordsnabbt!

Idag och imorgon får 898.257 personer tillbaks sina skattepengar. Det förutsätter att man anslutit sig till en digital brevlåda, att man inte gjort någon förändring av de förtryckta uppgifterna och att man har anmält ett bankkonto. Totalt återbetalas 6.850.753 kronor.

För den som deklarerat digitalt och gjort tillägg/ändringar i deklarationen blir nästa avstämningstillfälle till midsommar.

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/898257personerfarskattepengariapril.5.41f1c61d16193087d7fcb8f.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3