Inför årsskiftet 2016/2017

Om du sålt aktier, aktiefonder eller liknande under 2016 är det dags att beräkna om affärerna gav vinst eller förlust. Om du gjort en förlust och dessutom har en orealiserad vinst av samma typ av värdepapper kan du skv-k4göra en kvittningsaffär, d v s sälja vinstaktierna och kvitta mot förlusten.
Kvittning av vinster och förluster kan göras för både onoterade och marknadsnoterade aktier, aktiefonder eller liknande tillgångar.

Om du egentligen vill behålla vinstaktierna kan du göra en vändningsaffär, d v s köpa tillbaks aktierna när försäljningen är helt klar. Var noga med att försäljningen är helt klar innan återköpet sker. Din rådgivare kan ge dig mer information.

Allt ovan gäller för delägarrätter såsom aktier, fonder, aktieindexobligationer mm som kapitalbeskattas. Det gäller inte motsvarande tillgångar som ligger inom investeringssparkonto eller kapitalförsäkring eftersom det där sker en löpande beskattning istället.

 

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.