Nyheter

Basbeloppen för 2017

Basbeloppen för 2017 har nu fastställts av regeringen:

Prisbasbeloppet blir 44.800 kr (2016: 44.300 kr).
Förhöjda prisbasbeloppet blir 45.700 kr (2016: 45.200 kr).
Inkomstbasbeloppet blir 61.500 kr (2016: 59.300 kr).

Förändrat KPI ger ett justerat prisbasbelopp. Prisbasbeloppen påverkar deklarationspliktsgränsen, grundavdraget, sjukpenningnivå, bilförmånsvärde mm.

Förändrat inkomstindex ger ett justerat inkomstbasbelopp och påverkar bland annat pensionsavgiften och gränsbelopp för fåmansföretag.

 

Förslag om ändrade uppskovsregler vid försäljning av bostad

Regeringen har lämnat förslag om att reglerna för uppskov ändras vid försäljning av bostad. Avsikten är att få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden:
-uppskovstaket försvinner under en 4-årsperiod. Föreslås gälla försäljningar genomförda 21 juni 2016 – 30 juni 2020.
– vid köp av billigare ersättningsbostad kan ändrat beräkningssätt innebära möjlighet till större uppskovsbelopp. Föreslås gälla försäljningar genomförda 21 juni 2016 och tillsvidare.
Ändringarna föreslås gälla från 1 januari 2017.
Läs mer här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/andrade-uppskovsregler-vid-bostadsforsaljning-for-okad-rorlighet/