Public Service-avgift

Från 1 januari 2019 kommer radio- och TV-avgiften att ersättas med en Public Service-avgift som dras direkt via skatten.

Om du är bosatt i Sverige och fyllt 18 år ska avgiften betalas, även om du inte har någon TV eller radio.

Du betalar 1% av den beskattningsbara inkomsten, dock max 1.300 kr per år. Avgiften är relaterad till inkomstbasbeloppet för 2019 och kan ändras varje år. Inkomstbasbeloppet för 2019 är inte fastställt ännu så 1.300 kr kan ev justeras. Deklareras första gången våren 2020.

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.