Skatteförslag i budgetpropositionen

När det gäller förslag som berör privatpersoners beskattning är det främst dessa tre punkter som diskuteras:

Nya skatteförslag i höstens budget 2019
  • Värnskatten slopas från 1 januari 2020. Det betyder att 5 % statlig skatt försvinner för inkomster över 2a brytpunkten (för 2019 är nivån 703.000 kr för löntagare som inte fyllt 65 år). Beslut senare i år.
  • Skatten sänks för pensionärer över 65 år genom ett förhöjt grundavdrag för inkomster 210.000 kr – 1.400.000 kr. Föreslås gälla från 1 januari 2020. Beslut senare i år.
  • Uppskovstaket kan bli 3 mkr från 1 juli 2020. Idag gäller tillfälliga regler som innebär att det inte finns något uppskovstak under perioden 160621-200630. Tidigare låg taket vid 1,45 mkr. Proposition under 2020.

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.