Höjd skatt på investeringssparkonto och kapitalförsäkring för 2018

Statslåneräntan (SLR) per 30 november 2017 har fastställd till 0,49%. SLR bestämmer bl a nivån på schablonintäkten för investeringssparkonto och skatteunderlaget för kapitalförsäkring. För investeringssparkonto och kapitalförsäkring innebär det att den löpande beskattningen ökar för inkomståret 2018. För inkomståret 2017 är SLR 0,27%.

Samtidigt har beslut fattats om att höja beskattningen på båda sparformerna genom att räkna upp SLR med 1,00 procentenhet, istället för som tidigare 0,75 procentenheter.

Under 2016-2018 ser det ut så här:
2018: 0,49% + 1,00 = 1,49%
2017: 0,27 % + 0,75 = 1,02%. *)Räknas upp till 1,25%.
2016: 0,65% + 0,75 = 1,40%
*)Beslut om ett golv för SLR , inkl uppräkning, på 1,25 infördes från 1 januari 2016.

Beslut om höjd beskattning på investeringssparkonto och kapitalförsäkring  träder i kraft 1 januari 2018.

Författare: Bodil Ymsén

Skattekonsult - hjälper privatpersoner med deklaration och skattefrågor.