Tjänster

För dig som är privatperson och som vill ha hjälp med deklarationen. Fokus främst på kapital- och tjänstebeskattningen. Det gäller endast dig som har svensk skattehemvist.

Försäljning av bostad och beräkning av uppskov
När du sålt din bostad ska du redovisa försäljningen i deklarationen. Om du köpt en annan bostad finns möjlighet att få uppskov med beskattning av hela eller delar av vinsten. 

Försäljning av värdepapper 
Alla direktägda värdepapper som sålts, såsom aktier, räntebärande värdepapper mm, ska deklareras. Det gäller inte försäljningar via investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, där sker en löpande schablonbeskattning.

Utländska tillgångar som givit utländska inkomster
Olika typer av tillgångar i utlandet kan ha givit inkomster/vinster som ska tas upp i deklarationen. Om utländsk skatt har betalats kan den ibland avräknas i deklarationen.

Skatteberäkna inför årsskiftet
Information och preliminärberäkning vid t ex bostadsförsäljning, uppskov, försäljning av värdepapper (som ej ligger i ISK eller försäkring).

Beräkna ackumulerad inkomst
Utbetalning av ett engångsbelopp som baseras på flera intjäningsår. Det kan t ex vara avgångsvederlag, retroaktiv pension, royalty, försäkringsersättning, skadestånd eller andel i vinstandelsstiftelse.

Omprövning eller förfrågan från Skatteverket
Om du upptäcker att något bör ändras i en tidigare deklaration, då har du fem år på dig att ändra det genom en begäran om omprövning.