Tjänster x

Upprättande av handlingar inom individbeskattningen, främst med fokus på kapital- och tjänstebeskattningen. Det innebär det mesta som en privatperson ska inkludera i sin inkomstdeklaration. Det gäller endast personer med svensk skattehemvist.

  • K5, K6 och K2 vid försäljning av bostad samt beräkning av uppskov. Med fördel kan dessa upprättas så snart försäljningen är genomförd. Om det är bostadsrätt kan kontrolluppgifterna som kommer i januari läggas till så snart de erhållits.
  • K4 vid försäljning av värdepapper av alla slag (aktier, räntebärande, derivat, valutor)
  • Utländska tillgångar, t ex depå i utländsk bank, som ska vinstberäknas och/eller beskattas för löpande avkastning. Avräkning av erlagd utländsk skatt och/eller begäran om återbetalning av svensk kupongskatt.
  • Förvärvsinkomster (lön, styrelsearvoden), även inkomst från utlandet. Avräkning av erlagd utländsk skatt.
  • Inflyttning/återflyttning till Sverige efter boende i utlandet.
  • Nedsättning av avkastningsskatt för kapitalförsäkring genom avräkning av utländska skatter på bl a utdelningar.
  • Information och preliminärberäkning vid kvittningsaffärer, vändningsaffärer, gåva mellan makar för att uppnå bättre kvittningsmöjligheter.
  • Vid bostadsförsäljning kan beräkning av framtida vinst och uppskovsmöjligheter behöva beräknas i förväg, t ex i samband med att par flyttar ihop/isär och ägarandelen förändras från ena bostaden till den andra.
  • Omprövningar